Actualidade

Acceso

 

sede

 

ANUNCIO

 

pxom

 

 

OFERTAS EMPREGO - concello de Caldas de Reis

OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “OS CAMIÑOS DO CAMIÑO III”

--->> ANUNCIO

 

APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

Expediente 2573/2020
A Xunta de Goberno Local do Concello de Caldas de Reis, en sesión celebrada o 26 de MAIO de 2022, aprobou a Oferta de Emprego Público do ano 2021, coa seguinte relación:

--->> ANUNCIO

--->> ANUNCIO: CORRECCIÓN DO ACORDO DE APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021.

 

APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL 2022

Expediente 429/2022
A Xunta de Goberno Local do concello de Caldas de Reis, en sesión celebrada o 19 de maio de 2022, aprobou a Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal, coa seguinte relación de prazas:

--->> ANUCIO: Correción de erro

--->> ANUNCIO

 

PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL- PLAN CONCELLOS 2022

O Concello de Caldas de Reis, ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022, da Deputación de Pontevedra, vai realizar a contratación laboral de 15 traballadores/as, en xornada de 30hrs/semanais, durante 6 meses, de persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia.

--->> ANUNCIO PLAN CONCELLOS 2022

--->> DECRETO APROBACIÓN DE BASES SELECCIÓN PERSOAL PLAN CONCELLOS 2022

 

APERTURA DE LISTAS PARA PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (PSX), E XEROCULT@R

--->> DOG - 229

 

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA CUBRIR EN RÉXIME DE INTERINIDADE UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE CALDAS DE REIS. Expediente: 2691/2021

--->> DECRETO 2021-2352

--->> ANEXO II (Modelo de solicitude de participación)

 

PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO TITOR DOCENTES E AUX ADMO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO OS CAMIÑOS DO CAMIÑOII DO CONCELLO DE CALDAS

--->> Bases

--->> DECRETO 2021-1946 Decreto correción de erro na aprobación das bases de selección do persoal do obradoiro de emprego

--->> Formulario para participar na selección do obradoiro

--->> Bases do proceso de selección do alumnado-traballadores/as participantes no obradioro de emprego "Os Camiños do Camiño II"

--->> DECRETO 2021-2006 LISTADO PROVISIONAL 12-2021-9819 DIRECTOR OBRADOIRO 12-2021-9829 TITOR 12-2021-9881 DOCENTE ALBANEL 12-2021-9823 DOCENTE FORESTAL e 12-2021-9718 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

-->> DECRETO 2021-2047 LISTADO DEFINITIVO, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCIÓN DO DIRECTOR, TITOR, DOCENTES (ALBANEL E FORESTAL), E AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO OBRADOIRO DE EMPREGO

--->> FORMULARIO PARA ACEPTACION OU RENUNCIA DA PRAZA DO OBRADOIRO

--->> Acta proceso selectivo de director, titor, docente e Aux. administrativo do obradoiro de emprego "OS CAMIÑOS DO CAMIÑO II"

--->> ACTA do TRIBUNAL proposta de director/a obradoiro emprego "OS CAMIÑOS DO CAMIÑO II"

 

PROCESO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO OS CAMIÑOS DO CAMIÑOII DO CONCELLO DE CALDAS

--->> DECRETO 2021-1971 LISTADO PROVISIONAL, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO FORESTAL OBRADOIRO EMPREGO

--->> DECRETO 2021-1972 LISTADO PROVISIONAL, PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO ALBANELERÍA-CANTERÍA OBRADOIRO EMPREGO

--->> DECRETO 2021-1987 LISTADO DEFINITIVO PROBAS E CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA SELECCION ALUMNADO ALBANELERÍA-CANTERÍA OBRADOIRO EMPRREGO

--->> ANUNCIO PROVISONAL DE RESULTADOS ALUMNADO OBRADOIRO ALBANELERÍA, POR ORDE DE PUNTUACIÓN

--->> ANUNCIO PROVISONAL DE RESULTADOS ALUMNADO OBRADOIRO FORESTAL, POR ORDE DE PUNTUACIÓN

--->> ANUNCIO DEFINITIVO DE RESULTADOS DE ALUMNADO OBRADOIRO DE ALBANELERÍA

--->> ANUNCIO DEFINITIVO DE RESULTADOS DE ALUMNADO OBRADOIRO DE FONTANERÍA


 

OFERTAS EMPREGO

>> OFERTAS EMPREGO FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DA ESTRADA

>> OFERTAS EMPREGO PARA VILAGARCIA (CONDUCTOR CAMIÓNS)

>> OFERTAS EMPREGO PARA PONTEVEDRA E SANTIAGO. ADECCO ETT

>> OFERTA DE EMPREGO, MOZO/A DE ALMACÉN EN CALDAS DE REIS (REFORZO)

>> OFERTA DE EMPREGO, VENDIMIA (SALNÉS)

>> OFERTA DE EMPREGO, VENDIMIA (PORTAS)

>> OFERTA DE EMPREGO, CAMAREIROS/AS DE PISOS PARA HOTEL (ZONA DE PORTONOVO)

>> OFERTA DE EMPREGO, MONITORES CAMPAMENTO DE VERÁN

>> OFERTA DE EMPREGO, PARA COMEDOR CAMPAMENTO DE A LANZADA

>> OFERTA DE EMPREGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL (CENTRO DE DÍA CUNTIS)

>> OFERTA DE EMPREGO, 20 MONITORES DE TEMPO LIBRE (A ESTRADA, SILLEDA E SANTIAGO)

>> OFERTA DE EMPREGO, BOLSA PARA A CONTRATACIÓN EVENTUAL DE OFICIAL DE OBRAS E MANTEMENTO (TALLER ELÉCTRICO - AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA)

>> OFERTA DE EMPREGO, BOLSA PARA A CONTRATACIÓN EVENTUAL DE OFICIAL DE OBRAS E MANTEMENTO (TALLER MECÁNICO E CONSERVACIÓN - AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA)

>> OFERTA DE EMPREGO, SELECCIÓN AUXILIAR DE GERIATRÍA- CALDAS DE REIS

>> OFERTA DE EMPREGO, PERFIL ADMINISTRATIVO. CAMPOLAMEIRO

>> OFERTA DE EMPREGO AXUDANTE MANTEMENTO DE PISCINAS E SERVIZO TÉCNICO (Cuntis) (FEBREIRO 2022)

>> OFERTA DE EMPREGO POSTO RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (FEBREIRO 2022)

>> OFERTA DE EMPREGO MECÁNICO EN CALDAS (FEBREIRO 2022)

>> OFERTAS EMPREGO ZONA CALDAS DE REIS. (XANEIRO 2022).

>> OFERTAS EMPREGO NA ZONA DE VIGO PARA PERSOAS QUE ACREDITEN TER UN CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE. (XANEIRO 2022).

>> BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL MEDIANTE CONTRATO POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO DE TRES TITORES/AS DE EMPREGO PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE CUNTIS 2021/22

>> BASES SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL ADMINISTRATIVO PARA O Programa Integrado de Emprego do Concello de Cuntis 2021/22

>> OFERTAS DE EMPREGO EN CALDAS DE REIS, O SALNÉS, CUNTIS E ZONA DE VIGO ( Novembro)

>> OFERTAS DE EMPREGO EN CALDAS DE REIS

>> BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA CUBRIR, POLO SISTEMA DE CONCURSO, UN POSTO TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE PROXECTO PARA REALIZACIÓN DE PROXECTO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN NA FUNDACIÓN CESGA

 

ANUNCIOS

>> Oferta pública das escolas oficiais de idiomas de Galicia, para o próximo curso

>> Curso en Cuntis:expendedor de gasolinera +manipulador de alimentos

>> Curso de monitor/a de tempo libre (28 de xuño-10 agosto)

>> Cursos gratuitos:Dende a Asociación Amicos, e en colaboración coa Fundación Biodiversidade e cofinanciada polo FSE.

>> Proxecto EmpleArte - Pontevedra

>> Curso operacións portuarias de carga, descarga, estiba, desestiba e transbordo

>> Cursos gratuitos da Deputación de Pontevedra: Programa LABORA 2022

>> Relación de axudas concedidas a sectores afectados pola situación pandémica do Concello de Caldas de Reis. (Decreto de Alcaldía Núm. 2022-0573 de data 23/03/2022)

>> Próximos cursos formacion Proxecto Labora 2000, Deputación de Pontevedra

>> Contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino Xunta de Galicia

>> Convocatoria probas Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022

>> Cursos gratuitos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

>> Curso de montaxe de andamios en Caldas

>> Curso de plataformas elevadoras

>> Curso de grúa autocargante

>> Curso charcutería

>> Curso de caixeiro/a - reponedor/a

>> Bolsa de emprego para a ocupación de técnico/a de salvamento e equipamento: bombeiro/a para AENA

>> CURSO OFICIAL E GRATUÍTO DA XUNTA PARA O SECTOR FORESTAL PUNTUABLE PARA OPOSICIÓNS E PROCESOS SELECTIVOS DO SECTOR (Prazo límite para inscribirse: 3 de febreiro 2022)

 

 

Subvención a proxectos de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 “Mellora de camiños municipais: CAMIÑO DE ACCESO A OUTEIRO”.


obra

 

 

 

obra

ANUNCIO POSTOS DE TRABALLO. Ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS)2021, da Deputación de Pontevedra, vai realizar a contratación laboral de 1 traballador/a, en xornada de 30hrs/semanais, durante 5 meses, de persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia

pdfVer anuncio

pdfVer decreto aprobación das bases

pdfVer decreto listado provisional, proba e tribunal

pdfVer decreto listado provisional, proba e tribunal (2ª convocatoria)

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

  

obra

 

 

Bando coronavirus

 

 

 

 

 

Pinchar en cartel para ampliar

 

 
flecha Novas


 

 

 

  flecha VER NOVAS ANTERIORES...

 

 

flecha Irmandamento entre o municipio de Caldas de Reis e o municipio de Vizela (Portugal)
separador

 

Zumba

pdfProxecto CUL-TUR (Vizela, xullo-2014)

pdfVer protocolo (castelán, galego e portugués)

pdfVer ficha resumo

 

 

Zumba

 

Ver web do municipio de Vizela (Portugal)

 

 

Cultur 14 conquistou Vizela

Ver fotos dos distintos encontros entre os municipios

 

flecha Irmandamento entre o municipio de Caldas de Reis e o municipio de Villamaría – Caldas (Colombia)
separador

 

 

flecha Cultura
separador

 

SubvenciÓns para a celebraciÓn de festas populares

pdfAnuncio e bases
pdfModelo solicitude
pdfModelo constitución comisións
pdfModelo acreditación representante
pdfModelo conta xustificativa

 

 

BIBLIOTECA

logo blog

 

 

 

 

 

 

 

 

Club lectura

Club lecturaComo vén sendo habitual desde o seu comenzo, o Club de Lectura da Biblioteca de Caldas de Reis, arrinca a súa nova tempada. Aquelas persoas que estén interesadas poden vir polo centro a solicitar información. De todos xeitos, cómpre dicir que se trata de ler ao mesmo tempo unha mesma obra e posteriormente, comentala e debatila amigablemente. As reunións realízanse na biblioteca o último xoves de cada mes tras pechar a biblioteca, sobre as oito e media da tarde. O libro é proporcionado pola biblioteca e a actividade é completamente gratuita para o usuario. Só precisa ter ganas de ler.! A primeira reunión desta tempada será a finais de outubro e xa está na biblioteca o libro que leremos titulado Crímenes exquisitos de Vicente Garrido e Nieves Abarca.

pdf Máis info club lectura

 

 
flecha Deportesseparador

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Torneos deportivos
Escola municipal de atletismo
Escola de baloncesto
Escola municipal de ximnasia rítmica

pdf
Máis info

 

 

Cidade Amiga

XimnasiaCaldas de Reis será "Cidade Amiga" no partido Río Natura Monbus
Fuenlabrada o sábado día 22.
Máis información en:
http://www.obradoirocab.com/index.php/es/template-2/2007-caldas-de-reis-arzua-y-monforte-de-lemos-seran-las-cidades-amigas-en-el-partido-rio-natura-monbus-fuenlabrada.html 

 

 

flecha Renovación do Parque - Xardín e Carballeira. Premio Gran de Área 2012 separador

 

Premio Gran de Area 2012 do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Camisetas x fotos Otorgado conxuntamente ao Concello, como promotor e ao estudo de arquitectura "Cerreda y Lorenzo Arquitectos".

A área de intervención da proposta é moi amplia, aproximadamente 10.200 m2, incluindo o parque-xardín e o bosque de carballo (Carballeira) de Caldas de Reis.

 

Para ampliar información visitar:

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/228984.html

http://www.cerredaylorenzoarquitectos.es/proyectos/renovacion-de-parque-jardin-carballeira/

http://www.landezine.com/index.php/2013/01/redevelopment-of-the-park-garden-and-carballeira-by-cerreda-y-lorenzo-arquitectos/