Departamento de Urbanismo


 

 

flecha Información Xeral separador


Contacto:

Ubicación: Casa do Concello - Ferrería nº 1 - primeira planta -
36650 Caldas de Reis
Teléfono/fax: 986 540 002

Horario:

de 9.00 h á 14.00 horas de Luns a Vernes.

 

flecha Servizos de información catastral separador


PIC (punto de información catrastal)

" A consecuencia de la puesta en funcionamiento de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro, todos los servicios interactivos de la misma a los que se podía acceder a través de las direcciones http://ovc.catastro.meh.es y http://ovc2.catastro.meh.es han pasado a proporcionarse en las direcciones http://www.sedecatastro.gob.es y http://www1.sedecatastro.gob.es. "

web https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA

 

Impresosseparador


pdf Solicitude de licencia de obras maiores

pdf Impreso de comunicación previa de obras menores.

pdf Solicitude de licencia de primeira ocupación.

pdf Solicitude de ocupación de vía pública con mesas, tribunas, taboados ou outros elementos análogos con finalidade lucrativa.

pdf Solicitud de ocupación de vía pública con materiais de construcción, andamios, vallas o análogos.

pdf Solicitude de condicións urbanísticas.

pdf Modelo de denuncia, sobre ornato, salubridade e seguridade de parcela ou inmoble .

pdf Modelo de Comunicación de transmisión de licenzas, declaracións responsables e comunicacións previas.

pdf Autoliquidación taxa de licenzas de actividades/apertura, e pola realización de tarefas de verificación da normativa do establecemento.

pdf Modelo de comunicación previa.

pdf Modelo de declaración responsable.

 


 

flecha PXOM separador


PXOM. Aprobado provisionalmente o 16-03-2016

pxom

 

 

 

 

 

 

www.pxomcaldas.com

Información Urbanística de Galicia (selección: Caldas de Reis)

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php