Perfil do Contratante

 

En cumprimento do artigo 53 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Contratos do Sector Público, faise público o perfil do contratante do concello de Caldas de Reis.

 

flecha Perfil do contratante Concello:

- Ver perfil

 

 

flecha Perfil do contratante na Xunta (Contratos de Galicia):

- Ver perfil

separador

 

flecha En prazo de presentación:

- Ver contratos en prazo de presentación

separador

flecha Pendentes de adxudicar :

- Ver contratos pendentes de adxudicar

separador

flecha Adxudicados :

- Ver contratos adxudicados

separador

flecha Anulados / Desestimados:

- Ver contratos anulados / desestimados

separador

flecha Desertos:

- Ver contratos desertos

separador

flecha Formalizados:

- Ver contratos formalizados

separador

flecha Renuncia á celebración do contrato :

- Ver Renuncia á celebración do contrato

separador