Departamento de facenda
 

flecha Información Xeral separador

 

OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA - ORAL

oral

 

Contacto:

Ubicación: Casa do Concello - Ferrería nº 1 - primeira planta -
36650 Caldas de Reis
Teléfono/fax: 986 540 002 / 986 530 393

Horario:

De luns a venres, de 9,00 a 14,00 horas


flecha Funciónsseparador


A administración financeira do Concello corresponde ós departamentos de Intervención e Tesourería.

O servizo de Intervención desenvolve as seguintes actividades:

• Fiscalizar tódolos actos, documentos e expedientes que dean lugar ó recoñecemento de dereitos e obrigacións de carácter económico.

• Ordenar os ingresos e pagos que se derivan dos actos anteriores.

• Intervir os ingresos e fiscalizar tódolos actos de contido económico.

 

O departamento de Tesourería ten como funcións principais as seguintes:

• Manexar e controlar os fondos, valores e efectos do Concello.

• Realizar os cobros e pagos que corresponden ó Concello.

 

O servizo de recadación dos principias recursos tributarios (IBI, IVTM, IAE, AUGA, LIXO, SUMIDOIROS, DEPURACION, MULTAS, ETC), e a totalidade da recadación executiva esta delegada na Deputación Provincial de Pontevedra a través do O.R.A.L.

http://oral.depo.es/

Non obstante o Concello conta cun servizo propio de recadación que se encarga de realizar o proceso de cobro en período voluntario de aqueles tributos, prezos públicos e outros ingresos non delegados no O.R.A.L. como poden ser as licencias urbanísticas e de aperturas, vados permanentes, altas de novos vehículos, etc.

 

flecha Datos socioeconómicos - Orzamentosseparador

 

NOTA INFORMATIVA
Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA
(Á atención de todos os proveedores do concello de Caldas de Reis)

pdfVer nota

 

PERÍODO MEDIO DE PAGO CONCELLO CALDAS DE REIS – SEGUNDO TRIMESTRE 2016

 

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL

 

PERÍODO MEDIO DE PAGO CONCELLO CALDAS DE REIS – SEGUNDO TRIMESTRE 2015

 

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL - RESUMO

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL - DETALLE POR ENTIDADES

 

PERÍODO MEDIO DE PAGO CONCELLO CALDAS DE REIS – PRIMEIRO TRIMESTRE 2015

 

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL - RESUMO

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL - DETALLE POR ENTIDADES

 

PERÍODO MEDIO DE PAGO CONCELLO CALDAS DE REIS – CUARTO TRIMESTRE 2014

 

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL - RESUMO

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL - DETALLE POR ENTIDADES

 

PERÍODO MEDIO DE PAGO CONCELLO CALDAS DE REIS – TERCER TRIMESTRE 2014

 

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL - RESUMO

pdfPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL - DETALLE POR ENTIDADES

 

. 2014

pdfResumo orzamento 2014

pdfResumo por programas. Estado de gastos 2014

pdfDetalle por partidas. Estado de ingresos 2014

 

. 2013

pdfResumo orzamento 2013

pdfResumo por programas. Estado de gastos 2013