Rexistro de facturas electrónicas

 

 A remisión de facturas electrónicas ao Concello de Caldas de Reis farase a través do PUNTO XERAL DE ENTRADA de FACe:

face

Os Códigos DIR3 do Concello de CALDAS DE REIS son:  

Oficina Contable: L01360059  

Órgano Xestor: L01360059  

Unidade Tramitadora: L01360059

A recepción de facturas no Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas (Face) terá os mesmos efectos que os que se deriven da presentación das mesmas nun rexistro administrativo, tal e como se establece no artígo 10.2 da Orde HAP/1074/2014, de 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.