Aviso legal

 


O Concello de Caldas de Reis é o titular do seguinte dominio:
http://www.caldadereis.com

Contacto:
Concello de Caldas de Reis
Rúa Ferrería, nº1 - 36650 Caldas de Reis
Telf: 986-54.00.02 // concello@caldasdereis.gal
//Fax: 986 530 393

O Concello de Caldas de Reis adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e instalou os medios e medidas técnicas o seu alcance para evitar a pérda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Malia iso, o/a usuario/a ten que ser conscente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

O Concello de Caldas de Reis garantiza a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios e oseu tratamento automatizado de acordo á lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos arquivos automatizados que conteñan datos de carácter persoal, así como toda a normativa aplicable nesta materia.

O/A interesado/a poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello de Caldas de Reis : Rúa Ferrería, nº1 - 36650 Caldas de Reis. Pontevedra.

En ningún caso o Concello de Caldas de Reis utilizará os datos persoais para outro fin que no sexa establecer contacto co usuario, cando o motivo así o requira.

Os contidos do sitio web Concello de Caldas de Reis poderán ser modificados e actualizados polo Concello sen previo aviso, tanto no referente ás informacións como á estructura e deseño gráfico.

O Concello de Caldas de Reis inclúe no seu sitio web enlaces a contidos externos que considera de interese para o cidadán. A este respecto, o Concello de Caldas de Reis non se responsabiliza das modificacións que poidan producirse nos destinos dos enlaces externos incluídos no sitio municipal, nin do uso que se faga deses contidos por parte dos usuarios da web.

O Concello de Caldas de Reis non será responsable dos fallos que se puidesen producir nas comunicacións, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento.